Perşembe, 2018-10-18, 10:51 AM
AnasayfaKayat OlGiriş Hoşgeldin Misafir | RSS

>
Site menu

Bölüm katagorileri
Makalelerimin [5]
Yazilarim [0]
Yazarlarimiz [0]

Anket
Başhüyük için ne yayinlansin...?
Toplam anket cevaplari: 18

Istatistik

Toplam çevrimiçi : 1
Ziyaretci: 1
Kullanici: 0

Üyelik Girişi
 
TURİZM

 • SINEMA

 • NEREDEN
 • visitors by country counter
  flag counter


 • ET KALAY PİŞİRİLEDİ

 • Anasayfa » Makaleler » Makalelerimin

  Karaçay-Balkar Türkçesi Sayfa: 3
  Hasan Appa Aslında
  Rus [Kiril] alfabesi 1938 yılından önce hatta 1917 Bolşevik
  ihtilalinden çok daha önce Karaçay-Balkar Türkleri tarafından
  bilinmekteydi. 1827 yılında Balkarların ve 1828 yılında da
  Karaçaylıların, Rus Çarlığı hakimiyetine girmesinden sonra Ruslar hemen
  kültür asimilasyonu çalışmalarına başlamışlar, [s. 149]
  Karaçay ve Balkar köylerinde son hızla Rus okullarını açmışlardır. 1917
  Bolşevik ihtilalinden önce Karaçay’ın 16 köyünde de Rus okulları
  açılmış ve öğretime başlamış durumdaydı Karaçay’daki ilk Rus okulu 1878
  yılında Uçkulan köyünde açılmıştır. Bu okulun ve dolayısıyla da bütün
  Karaçay’ın ilk Rus öğretmeni olan Mois Aleynikov’un Karaçaylılardan
  birçok tarihi ve folklor malzeme toplayarak yazdığı makaleleri vardır.
  Kartcurt köyündeki Rus okulunun öğretmeni Nikolay Kiriçenko ise köyün
  ileri gelenlerinden olan Abdulkerim Hubiy’in yardımıyla 1897 yılında
  ilk "Rus-Karaçay Sözlüğü”nü hazırlamıştır. Ancak bu sözlük
  imkansızlıktan dolayı basılamamıştır. Fakat bu eser orijinal haliyle
  halen muhafaza edilmektedir. Karaçaylı aydın kimseler, Karaçay’daki Rus
  okullarında Rusça eğitimin yanında bir de ana dilde de eğitim yapılması
  gerektiğini kavramışlar ve bu yönde birtakım çalışmalar yapmaya
  başlamışlardı. İlk olarak, Abdulkerim Hubiy’in oğlu İmmolat Hubiy, KBT
  için bir Rus [Kiril] alfabesi hazırlamıştır. Fakat, Karaçay’daki Rusça
  eğitim veren okullarda ana dilde eğitime izin verilmeyince bu alfabenin
  bir kullanım alanı olmamış, dolayısıyla da bu dönemde Rus [Kiril]
  harflerine dayalı bir alfabeyle Karaçay-Malkar Türkçesinde herhangi bir
  yazılı eser ortaya konulamamıştır [14].
  1938 yılında Rus [Kiril]
  alfabesi esaslı KBT alfabesine geçilmiştir. Fakat çeşitli tarihlerde bu
  alfabe üzerinde birtakım harf değişiklikleri yapılmıştır. 1961 yılında
  Umar B. Aliy, A.Ü. Bozi, A.H. Sotta, M. Akbay, H.V. Bayramkul ve H.İ.
  Süyünç tarafından oluşturulan bir komisyon aşağıdaki şekilde Rus
  harflerine dayalı 40 harften müteşekkil bir KBT alfabesi
  hazırlamışlardır [15].


  1965
  yılında ve daha sonraki tarihlerde yukarıdaki alfabe üzerinde yine
  birtakım harf değişiklikleri yapılmış ve son olarak aşağıda gösterilen
  Rus [Kiril] esaslı KBT alfabesinde karar kılınmıştır.

  Rus [Kiril] alfabesi esaslı KBT alfabesine 1937-38 yıllarında geçilmiştir. Halen de bu alfabe kullanılmaktadır. [s. 150] Ses ve Alfabe BilgisiRus
  [Kiril] esaslı KBT alfabesinde bir sertleştirme [ъ] bir de inceltme [ь]
  işareti olmak üzere toplam 38 harf vardır. Karaçay-Balkar Türkçesinde
  sekiz tane ünlü [ a, e, ı, i, o, ö, u, ü ] ve yirmi yedi tane ünsüz [
  b, c, ç, d, j, f, g, ġ, h¹, h², h³, k, q, m, n, ñ, p, r, s, ş, t, ts,
  w, v, y, z, ż ] olmak üzere toplam 35 tane ses vardır.
  Ünlü Sesler 1.
  KBT’deki a sesi, arka damakta geniş-düz ve açık telaffuz edilir.
  Türkiye Türkçesindeki [bundan sonra kısaca TT] a sesiyle aynıdır.
  KBT’deki a sesinin Karaçay-Balkar Türkçesi Kiril Alfabesi’ndeki [bundan
  sonra kısaca KBTKA] karşılığı a harfidir. Sözgelimi: aламат~alamat
  [muhteşem], vs. Bunun dışında KBT’de ā [uzun a] sesi de yoktur. Hatta
  yabancı dillerden girmiş bazı sözlerdeki ā sesi, KBT’de a sesine
  dönüşmektedir. Sözgelimi: alam<âlem, alim<âlim, vs.
  2.
  KBT’deki e sesi, ön damakta, geniş-düz ve açık olarak telaffuz edilir.
  TT’deki e sesiyle aynıdır. KBTKA’daki karşılığı e ve э harfleridir. Rus
  yazı dilinde söz başındaki e harfi ye şeklinde, э harfi ise e şeklinde
  telaffuz edilir. KBTKA’da ise her iki harf de e şeklinde telaffuz
  edilir. Karışıklığa meydan vermemek için söz başında daima э harfi
  kullanılır. Bunun dışındaki söz içerisinde daima e harfi kullanılır
  fakat yine e sesiyle telaffuz edilir. Zaten KBT’de söz başında ye veya
  y sesi de yoktur. Sözgelimi: эмеген~emegen [dev, yaratık], эгиз~egiz
  [ikiz], vs. Bunun dışında KBT’de è [açık e] ve é [kapalı e]sesleri de
  yoktur.
  3. KBT’deki ı sesi, arka damakta, dar-düz ve orta
  açıklıkta telaffuz edilir. TT’deki ı sesiyle aynıdır. KBTKA’daki
  karşılığı ы harfidir. Sözgelimi: ындыр~ındır [harman].
  4.
  KBT’deki i sesi, arka damakta, dar-düz ve orta açıklıkta telaffuz
  edilir. TT’deki i sesiyle aynıdır. KBTKA’daki karşılığı и harfidir.
  Sözgelimi: илкич~ilkiç [sırık].
  5. KBT’deki o sesi, arka
  damakta, yuvarlak ve orta açıklıkta telaffuz edilir. TT’deki o sesiyle
  aynıdır. KBTKA’daki karşılığı o harfidir. Sözgelimi: oноў~onow [fikir,
  karar].
  6. KBT’deki ö sesi, ön damakta, yuvarlak ve orta
  açıklıkta telaffuz edilir. TT’deki ö sesiyle aynıdır. KBTKA’daki
  karşılığı ë harfidir. Sözgelimi: ётгюр~ötgür [cesur, gururlu].
  7.
  KBT’deki u sesi, arka damakta, dar-yuvarlak ve orta açıklıkta telaffuz
  edilir. TT’deki u sesiyle aynıdır. KBTKA’daki karşılığı у harfidir.
  Sözgelimi: Sözgelimi: уллу~ullu [büyük, yüce].
  [s. 151] 8.
  KBT’deki ü sesi, ön damakta, dar-yuvarlak ve orta açıklıkta telaffuz
  edilir. TT’deki ü sesiyle aynıdır. KBTKA’daki karşılığı ю harfidir.
  Sözgelimi: Sözgelimi: юлюш~ülüş [pay].
  Ünsüz Sesler 1.
  Çift dudak ünsüzleri [ b, m, p, w ]: KBT’deki b, m, p çift dudak
  ünsüzlerinin telaffuzu, TT’deki b, m, p sesleriyle aynıdır. KBTKA’daki
  karşılıkları б, м, п harfleridir. Sözgelimi: бабуш~babuş [ördek],
  маммат~mammat [imece], палапан~palapan [pehlivan, dev].
  Karaçay-Bashan-Çegem-Holam-Bızıngı
  ağızlarındaki b ve p sesleri Çerek ağzında sızıcı f sesine dönüşür.
  Sözgelimi: köb>köf [çok], tulpar>tulfar [yiğit], vs. Fakat,
  b~p>f ses değişimi kesin bir kural değildir.
  KBT’de bir de w
  sesi vardır. KBTKA’daki karşılığı ў harfidir. Sözgelimi: таў~taw [dağ],
  vs. Eski Türkçe’deki ġ sesiyle biten sözler KBT’de w sesine
  dönüşmüştür. Sözgelimi: taġ>taw [dağ], yaġ>caw [yağ], saġ>saw
  [sağ], vs. Bugünkü resmi KBTKA’da ў [w] harfi olmasına rağmen, günümüz
  KBT matbuatında w sesi у [u] harfiyle gösterilmekte ise de, KBT’deki w
  sesi, u veya û [uzun u] sesi değildir. 1938-60 yılları arasındaki
  matbuatta bu w sesi ў [w] harfiyle gösterilirken daha sonraları у [u]
  harfiyle gösterilir olmuştur. Fakat bu durum teknik sebeplerden
  kaynaklanmaktadır.
  2. Diş-dudak ünsüzleri [ v, f ]: KBT’deki v,
  f diş-dudak ünsüzlerinin telaffuzu, TT’deki v, f sesleriyle aynıdır.
  KBTKA’daki karşılıkları в ve ф harfleridir. Sözgelimi: врач~vraç
  [doktor], фитна~fitna [fitne], vs. Fakat bu seslerin her ikisi de asli
  olarak KBT’de yoktur. KBT’deki v sesinin olduğu sözler genellikle Rusça
  kaynaklıdır. Hata içerisinde v sesinin olduğu bazı Rusça kaynaklı
  sözler, KBT’nin ses yapısına uyum sağlayarak w sesine dönüşmüştür.
  Sözgelimi: samawar
  KBT’de asli olarak f sesi
  olmamakla birlikte; Rusça, Arapça, Farsça vs. yabancı dillerden girmiş
  bazı sözlerdeki f sesi, hem konuşma dilinde, hem de yazı dilinde
  kullanılmaktadır. Sözgelimi: fayton [fayton], fikir [fikir], vs. Fakat,
  genellikle Arapça ve Farsça kaynaklı sözlerdeki f sesi,
  Karaçay-Bashan-Çegem-Holam-Bızıngı ağızlarında p sesine dönüşür.
  Sözgelimi: fayton>payton, fikir>pikir, vs. Öte yandan, yabancı
  dillerden girmiş bazı sözlerdeki f sesi Çerek ağzında aynen korunur.
  Ayrıca,
  Karaçay-Bashan-Çegem-Holam-Bızıngı ağızlarındaki b ve p sesleri Çerek
  ağzında f sesine dönüşür [bkz. Çift dudak ünsüzleri]. Fakat, b-p>f
  dönüşümü konuşma dilinde [Çerek ağzında] kullanılmakla birlikte KBT
  yazı dilinde kullanılmaz.

  Katagori: Makalelerimin | Ekliyen: bagalikaracayli (2010-01-23)
  Göster: 853 | Izlenme orani: 0.0/0
  Toplam yorumlar: 0
  Sadece kayitli kullanicilar yorum ekliyebilir
  [ Kayit Ol | Giriş ]
  Arama

  TURİZM

 • TAVSİYE ET
 • http://KENDİ

  forex

 • GAZETELER

 • HABERLER

 • PIYASALAR

 • VAKİT
 • -->  
  BAŞHÜYÜK FORUM
 •  logosFORUMA GİT....>
 • Telif By Bagalikaracayli © 2018