Perşembe, 2018-10-18, 10:36 AM
AnasayfaKayat OlGiriş Hoşgeldin Misafir | RSS

>
Site menu

Bölüm katagorileri
Makalelerimin [5]
Yazilarim [0]
Yazarlarimiz [0]

Anket
Başhüyük için ne yayinlansin...?
Toplam anket cevaplari: 18

Istatistik

Toplam çevrimiçi : 1
Ziyaretci: 1
Kullanici: 0

Üyelik Girişi
 
TURİZM

 • SINEMA

 • NEREDEN
 • visitors by country counter
  flag counter


 • ET KALAY PİŞİRİLEDİ

 • Anasayfa » Makaleler » Makalelerimin

  Karaçay-Balkar Türkçesi Sayfa: 1

  Mesaj  admin Bir Salı 4 Mart 2008 - 9:45

  -Balkar Türkçesi [bundan sonra
  kısaca KBT], Türk dilinin Kıpçak lehçesinin Karay, Kırım ve Kumuk
  şiveleriyle birlikte Hazar-Karadeniz grubunda yer almaktadır [1].
  Sovyet Türkologlarından A.N. Samoyloviç’in Türk dili sınıflandırmasına
  göre KBT, Türk dilinin "z” kolunun "y” bölümünün "taw, bol-, kalġan”
  grubuna girmektedir. Buna göre eski Türkçedeki "taġ” [dağ] yerine
  KBT’de "taw”, "ol-” yerine "bol-”, "kalan” yerine "kalġan” biçimleri
  kullanılır. KBT, kendisine has birtakım söz, ses ve gramer
  özelliklerine haiz olmakla birlikte genel olarak tipik bir Kıpçak
  şivesidir. KBT’nin diğer Kıpçak şivelerinden bazı farklı özellikler
  göstermesinin sebebi, bu şivenin eski tarihlerde Bulgar ve Oğuz
  Türkçesiyle bağlantısı olmasından ve komşu Kafkas kavimlerinin birtakım
  dil özelliklerinin tesirinde kalmasından kaynaklanmaktadır [2]. Eski
  Türkçedeki "adak~azak” [ayak] yerine KBT’de "ayak”, "ben” yerine "men”
  şeklinin kullanılması, söz başlarında "d” yerine "t” sesinin, "g”
  yerine "k” sesinin kullanılması ...

  aa

  [b][s. 143] Karaçay-Balkar Türkçesi [bundan
  sonra kısaca KBT], Türk dilinin Kıpçak lehçesinin Karay, Kırım ve Kumuk
  şiveleriyle birlikte Hazar-Karadeniz grubunda yer almaktadır [1].
  Sovyet Türkologlarından A.N. Samoyloviç’in Türk dili sınıflandırmasına
  göre KBT, Türk dilinin "z” kolunun "y” bölümünün "taw, bol-, kalġan”
  grubuna girmektedir. Buna göre eski Türkçedeki "taġ” [dağ] yerine
  KBT’de "taw”, "ol-” yerine "bol-”, "kalan” yerine "kalġan” biçimleri
  kullanılır. KBT, kendisine has birtakım söz, ses ve gramer
  özelliklerine haiz olmakla birlikte genel olarak tipik bir Kıpçak
  şivesidir. KBT’nin diğer Kıpçak şivelerinden bazı farklı özellikler
  göstermesinin sebebi, bu şivenin eski tarihlerde Bulgar ve Oğuz
  Türkçesiyle bağlantısı olmasından ve komşu Kafkas kavimlerinin birtakım
  dil özelliklerinin tesirinde kalmasından kaynaklanmaktadır [2]. Eski
  Türkçedeki "adak~azak” [ayak] yerine KBT’de "ayak”, "ben” yerine "men”
  şeklinin kullanılması, söz başlarında "d” yerine "t” sesinin, "g”
  yerine "k” sesinin kullanılması ve söz başlarındaki "y” sesinin "c”
  sesine dönüşmesi de Kıpçak lehçesinin ortak ve tipik bir özelliğidir.
  Bundan başka, KBT’nin kelime hazinesi de Kıpçak lehçesine ait sözlerden
  oluşmaktadır. [/b]
  Karaçaylılar hakkında tarihî ilk bilgiler, 1404
  yılında Kafkasya’da bulunan Başpiskopos Johannes de Galonifontibus’un
  notlarında geçmektedir. Galonifontibus, Karaçay Türklerinden "Kara
  Çerkes” şeklinde bahsetmekte ve "Kara Çerkeslerin kendilerine has bir
  dilleri ve yazıları olduğunu” söylemektedir. E.P. Alekseyeva’ya göre,
  XVII. Yüzyıl ortalarında Kafkasya’da bulunan Archangelo Lamberti’nin de
  Karaçaylılar için hem "Kara Çerkes” ve hem de "Karaçioli” [Karaçaylı]
  adlarını kullanması, Galonifontibus’un işaret ettiği "Kara Çerkes”lerin
  Karaçaylılar olduğuna şüphe bırakmamaktadır. Karaçay bilim adamları,
  Galonifontibus’un "Kara Çerkeslerin kendi yazıları vardır” ifadesinden,
  Karaçaylıların XV. yüzyıla kadar eski Türk yazısını [runik] bildikleri
  ve kullandıkları sonucunu çıkarmaktadırlar [3]. Karaçay-Balkar
  topraklarındaki; Humara, Arhız, Sutul, Ahmat-Kaya, İnal, Gınakızı,
  Temirtüz, Sarıtüz, Tokmak-Kaya, Ishavat, Ullu-Dorbunla, Kalej, Teşikle,
  Bitikle, Ak-Kaya bölgeleri ile yine Kafkasya’da Koban ve Terek
  ırmakları arasında geniş bir alanda eski Türk [runik] yazılı birçok
  yazıt bulunmuştur. [b][s. 144]
  Soslanbek Y. Bayçora bu
  yazıtlardan 74 tanesini çözmüş ve bunların Bulgar Türklerine ait
  olduğunu delilleriyle ortaya koymuştur.[/b]


  Humara YazıtıKaraçay-Balkar
  Türkologlar, Galonifontibus’un "Kara Çerkeslerin kendi yazıları vardır”
  ifadesinden çıkardıkları "Karaçaylıların XV. Yüzyıla kadar eski Türk
  [runik] yazısını bildikleri ve kullandıkları” sonucunu, Kafkasya
  Bulgarlarından kalma eski Türk yazıtlarıyla kuvvetlendirmeye
  çalışmaktadırlar. Fakat, bu yazıtların dil özellikleri henüz lâyıkıyla
  incelenmemiş ve bunların hangi yıllara ait olduğu kesin olarak ortaya
  konulmamıştır. Ayrıca, bugünkü veya bugünküne yakın bir Karaçay-Balkar
  Türkçesiyle yazılmış [sözgelimi XV. yüzyıldan kalma] eski Türk [runik]
  yazılı bir taş veya bir belge yoktur. Bu yüzden, Karaçay-Balkar
  Türkologların ileri sürdükleri bu görüşe karşın, Kafkasya’da özellikle
  de Karaçay-Balkar Türklerinin yaşadığı bölgelerde bulunan bu eski Türk
  yazıtları, XV. yüzyıla kadar Karaçay-Balkarların eski Türk [runik]
  yazısını kullandıklarına delil sayılamaz.
  Eldeki bilgi ve
  belgelerden, Karaçay-Balkarların ilk olarak Arap harflerine dayalı bir
  alfabe kullandıkları anlaşılmaktadır. XVIII. yüzyılda İslam dinini
  kabul eden Karaçay-Balkar Türkleri aynı zamanda Arap alfabesiyle de
  tanışmışlardır [4]. Üzerinde birtakım töre kararlarının yazılı olduğu
  1715 tarihli Holam Yazıtı, Karaçay-Balkar Türkçesine ait Arap
  alfabesiyle yazılmış en eski yazıtlardan biri olarak sayılmaktadır.


  1715 tarihli "Holam Yazıtı”Karaçay-Balkar
  Türklerinin yazılı edebiyatı çok geç dönemlerde başlamıştır. Bu yüzden
  de Arap harflerine dayalı yazının kullanımı sınırlı olmuş ve pek
  yaygınlaşmamıştır. Karaçaylı Küçük Bayramuk Efendi [1772-1862] ile
  Yusuf Haçir Efendi ve Balkarlı Muhammmed’ül Varakî’nin Arap alfabesi ve
  Karaçay-Balkar Türkçesiyle yazmış oldukları dinî manzumeler ilk edebi
  eserlerdendir. Fakat eser sahipleri bu manzumelerini yayımlama imkanını
  bulamamışlardır. Bu manzumelerin bir kısmı ancak uzun yıllar sonra
  Türkiye’de yayımlanabilmiştir. Yine, Karaçay’da ve Nalçik şehrinde ilk
  ve orta medrese eğitimi aldıktan sonra Dağıstan’da yüksek tahsil yapan
  Kart-curt köyü medresesi müderrisi Eldavur oğlu Geriy Sılpagar
  Efendi’nin [1857-1906] fıkıh, kelam ve hadis üzerine ondan fazla eser
  yazdığı bilinmektedir. Fakat bu eserler de yayımlanmamıştır. Geriy
  Sılpagar’ın ailesiyle birlikte Osmanlı Türkiyesi’ne göç ederken yanında
  getirdiği eserlerinin tamamı kaybolmuştur.
  Bu dönemde sadece, [b][s. 145]
  Karaçay-Balkar yazılı edebiyatının babası sayılan Kâzim Möçü’nün
  [1859-1945] Arap alfabesi ve Karaçay-Balkar Türkçesiyle yazdığı
  şiirlerinin yayımlandığı bilinmektedir. Müslümanlığın temeli sayılan 32
  Farzın manzûm bir şekilde anlatıldığı "İyman-İslam” [İman-İslam] adlı
  eseri 1909 yılında Dağıstan’ın Temirhan-Şura [bugünkü Buynakskiy]
  şehrinde Arap harfleriyle ve Karaçay-Balkar Türkçesiyle yayımlanmış ilk
  kitap sayılan Lokman Asanî el-Balkarî’nin "Kitâbü Mürşidi'n-Nisâ”
  [Kadının Rehber Kitabı] adlı eserinin son kısmında yayımlanmıştır.
  Bunun dışında, Kâzim Möçü’nün "Soltan-Hamit el-Çegemî” [Çegemli
  Soltan-Hamit] adlı ikinci kitabı da 1918 yılında Arap yazısıyla ve
  Karaçay-Balkar Türkçesiyle Baksan-Kala’da yayımlanmıştır [6].[/b]


  Kâzim Möçü ve Arap Alfabesiyle Yazdığı
  "Soltan-Hamit el-Çegemî” adlı Eserden Bir Bölüm


  Soltan-Hamit Kalabek

  Katagori: Makalelerimin | Ekliyen: bagalikaracayli (2010-01-23)
  Göster: 658 | Izlenme orani: 0.0/0
  Toplam yorumlar: 0
  Sadece kayitli kullanicilar yorum ekliyebilir
  [ Kayit Ol | Giriş ]
  Arama

  TURİZM

 • TAVSİYE ET
 • http://KENDİ

  forex

 • GAZETELER

 • HABERLER

 • PIYASALAR

 • VAKİT
 • -->  
  BAŞHÜYÜK FORUM
 •  logosFORUMA GİT....>
 • Telif By Bagalikaracayli © 2018